Bkk Logo

BKK øker prisen på lading fra og med 10.03.2021

Prisendring på hurtiglading hos BKK

«I tråd med økende etterspørsel og behov for raskere utbygging av flere ladestasjoner justerer vi prisene på våre ladestasjoner fra 10. mars 2021.

For å gi kundene en rettferdig og enkel prismodell har vi valgt å legge hovedfokus på hvor mye bilen faktisk får ladet (kWh) og mindre fokus på hvor lenge man benytter laderne. Vi fortsetter med denne prismodellen og justerer kun prisen per kWh.

BKK er en aktiv tilrettelegger i overgangen til elektriske kjøretøy. Vi bygger ut en solid ladeinfrastruktur som våre kunder kan stole på. Vi har ladere over hele Sør-Norge og bygger kontinuerlig ut nye lokasjoner. Det er stadig økende etterspørsel etter ladestasjoner og denne prisjusteringen gir oss grunnlag for å øke utbyggingstakten. Slik at du i større grad unngår ladekøer og områder uten lademuligheter.»

Priser på våre ladestasjoner f.o.m. 10. mars 2021:

Hurtiglading/lynlading: NOK 1,25 per minutt + NOK 3,20 per kWh

Normallading: NOK 0,10 per minutt + NOK 2,90 per kWh

Alle priser er inkl. MVA.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.